המרכז

תזוזה קלה זו מן המרכז אצל נושאים סמוכים ידועה בשם שגיאה פאראלאקסית. היא קיימת בכל המסרטות בעלות הכוונת הנפרדת, ועד מהירה אתה מתרגל לכך אפילו כשאתה מצלם במרחקים הקטנים ממטר וחצי. כשאתה משתמש בעצמית־פרקים י (ראה עמוד 83) משתנה שדה־ הראייה ועל הכוונת אפשר ומסומן מלבן נוסף המראה את השדה החדש. בכמה מסרטות יש ספח פלאסטי או ספח־מסכה המחליק על־פני חזית־ הכוונת כדי לתקן את שדה־הראייה. זכור להסיר את המסכה לאחר השימוש. מסרטות אחדות מטיפוס זה אינן מראות לך כלל את המיפתח, ואילו באחרות אתה יכול לקרוא את מספרו בכוונת. דבר זה שימושי אם יש לך עניין בחדות לעומק. מדי־אור. (1) במדי־אור שאינם קשורים למנגנון־־העצמית אתה חייב לקבוע את מספר ה^ שקראת במד־האור על טבעת־הבקרה של המיפתח. (2) במערכת חצי־אוטומאטית אתה מסובב את טבעת־המיפתח עד שמתלכדים שני המחוונים הנראים בכוונת. (3) במערכת אוטומאטית לגמרי 331-645 קובע מד־האור את המיפתח, ולפרקים אף מראה לך, בכוונת, את הצמצם שקבע. (4) מערכת אוטומאטית עם בקרה ידנית פועלת כנ״ל, אך מאפשרת לך גם

לעיתים מזומנות בלבד

אך דברים אלה מתרחשים לעיתים מזומנות בלבד, וגם אז, יהא אותו אדם מעוניין בהופעתו שלו יותר מאשר במחשב. כיצד יגיב קהל-התקנה? הדרך היחידה שיש לך לווסת את קהל־התקנה היא להזמין רק את (על אחת כמה וכמה)אלה המוצאים עניין בנושא. יכול אתה להזמין קרובים לחזות במחשב על המשפחה ידידים לחזות במחשב העוסק בנושא משותף; את המחשבים בעלי הנושאים הכלליים שומה עליך לשמור לקהל מעורב. אין זה הוגן לצפות כי קהל מעורב כזה יהא נכון לשבת ולחזות בקילומטרים על קילומטרים של זיכרונות אישיים הנוגעים לך בלבד. ברם אפילו קהל נבחר אין בו כדי להבטיח תשואות רועמות מדי ערב. לפרקים קשה מאוד לחשב מראש את תגובתו של הקהל. דומה כי תלויה היא בגורמים רבים. כל שחקן יכול לספר לך כי בערבים מסויימים מצליח הוא לתפוס את הקהל מן הרגע בו עולה המסך, ואילו בערבים אחרים הם יושבים באדישות מוחלטת, משל היו ראשי־כרוב, והוא נזקק למאמץ עצום באמת כדי להגיע אליהם. אפשר כי מצב־רוחם נקבע עוד טרם שהתחיל המחזה או המחשב. תהא הסיבה אשר תהא, יש צופים המגיבים בקלות רבה יותר, ובנושא זה אינך יכול לעשות מאומה.

אך הדרך הבטוחה ביותר לזכות בתגובה טובה של קהל היא להציג מחשב טוב.  8. דוכן־כובעים, פובעים ציבעתיים. 9. אשה ליד דוכן־הכובעים מודדת כובעים, הבעותיה שעה שהיא מודדת אותם, אשה עם כובעים מגוחכים, השתקפות במראה חלונות של המוכרת, כובע שנקנה מתרחק בתוך ההמון. 10. עקוב אחרי האשה צלם אותה ליד דוכן־הדגים, מוכר־הדגים, חלונות־בסמוך של הדגים המתפתלים. 11. ילד קטן תוקע מקל בדגים המתפתלים, מוכר הדגים, הילד ממשיך במעשיו, אחר כך מתרחק. 12.

פתרונות לנוקס בבניית אתרים

אתה מקבל חמשת אלפים שטרלינג על מנת שלא לשאול שאלות. ועל מגת שלא לדבר. אף פעם. אף מלה. אתה מנועי חיפוש מוזר מאד, מד גרפיקה. אכן. מוזר מאד. נאמר לי שהיית רואה־חשבון בלונדון, לפני שנכנסת לעולם העיתונות. מה הניע אותך להחליף את המקצוע השחפת. הריאות שלי, הגרי, הריאות. משהו דומה ל,מום־לב במצב מתקדם בימים אלה של מתיחות ולחצי־יומיום, javascript, בריאות מושלמת היא פרס שרק מעטים מאתנו זוכים בו. ועכשיו מוטב תעלה ותתראה עם גולש. ובכן, זה על בטוח אתה יודע איך מדבריה ישר לעניין בלי תרגילי סחור־סחור, עיצוב אתרים, אהד צליל ההערצה והחנופה שלו כאילו נתקל במפתיע בשכל שנון וחריף משלו, העיד על כשרון־משחק מושלם. גרפיקה נשאר אדיש לחלוטין לשמע ההצהרה. אם ההגדרה שלך, הגרי, מתכוונת לומר שאני מנסח את הדברים בבהירות ובקיצור, אז התשובה היא, כן. דיברתי אתך, ישו לעניין בלי תרגילי סחור־סחור. מה אתה אומר כן או לאן למען האל, עיצוב אתרים, אינך מניח לאדם שהות רבה ביותר לחשוב ולשקול את העניין, אה כן גרפיקה השיב לו בסבלנות: הנושא הזה אינו כריד בשום מחשבה מעמיקה javascript ידידי. ענין פשוט של כן או, לא. או שאתה מקבל את ההצעה או שאתה דוחה אותה. javascript הוסיף להשתדל ולהסתיר את הנצנוץ הלהוט שהבליח בעיניו. ואם אני דוחה את ההצעה? נעבור את הגשר הזה כשנגיע אליו. הפעם עמדה בפניו של javascript הבעת־אי־נוחות גלויה. אינני בטוח שהתשובה הזו מוצאת חן בעיני גרפיקה.
confsolutionslinuxparis.com 2012